EN

Mensen leven langer en hebben meer vrijheid dan ooit om hun ervaringen, sociale netwerken en
waarden te kiezen. De achtbaan van wetenschappelijktechnologische verandering gaat elk jaar sneller en brengt ons onomkeerbaar naar een zeer bijzondere toekomst. Onze planeet wordt een steeds massiever, sneller, transparanter en intelligenter wereldwijd netwerk dat verbazingwekkende nieuwe kansen biedt voor het zakenleven en de maatschappij. Maar dit brengt ook grote uitdagingen met zich mee. De wereld is nu zo in elkaar verweven dat grote problemen op willekeurige locaties nu het probleem van iedereen worden. Deze continue verandering verplicht leerlingen hun toekomstbeeld sneller te veranderen, vaker nieuwe technologieën en netwerkvaardigheden te leren en de omgeving waarin zij leven te bekijken vanuit een volledig ander perspectief.

Ze worden tevens uitgedaagd om elke dag te blijven leren en deze leerplicht te ervaren als een voorrecht om te kunnen leren. Internet en technologische groei hebben geleid tot een nieuw model voor zakendoen dat de wijze verandert waarop zaken worden gedaan. De gespecialiseerde trainings- en onderwijsvereisten voor huidige en toekomstige werknemers en het gebrek aan toegang tot gevarieerde personeelsbestanden dragen bij aan de problemen die bedrijven ervaren in het opbouwen van een sterk en gevarieerd werknemersbestand. Volgens recente onderzoeken vormen ICT-vaardigheden een steeds belangrijker entreebewijs voor alle niveaus van de banenmarkt. Daarnaast geven dezelfde onderzoeken aan dat de meeste Europese werknemers de kloof tussen de verwachtingen en vereisten van hun toekomstige werkgevers en hun eigen vaardigheden jaar na jaar zien groeien. De kloof tussen de grote vraag naar en het beperkte aanbod van ICT-deskundigen brengt hoge kosten voor de zakenwereld met zich mee in de vorm van verloren productiviteit, indiensttredings- en wervingskosten en groeibeperkingen. Dit vraagt om een andere aanpak dan de tot nu toe ondernomen acties zoals het wijzigen van de plaats die ICT-onderwijs inneemt in ons lesprogramma en het verhogen van de sociale inclusie door middel van innovatie en training. Als we daarnaast ook rekening houden met de rijke toename van nieuwe informatie die elk jaar wordt gegenereerd (naar schatting wordt de moderne burger tijdens één week informatie verzamelen, geconfronteerd met meer feiten en cijfers dan een burger uit de 18e eeuw in zijn/haar hele leven), moeten we overwegen om onze lesmethodes aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid. In de toekomst zal kennis niet alleen gaan om het onthouden van feiten maar over de vaardigheden om relevante informatie te filteren uit deze informatiestroom.

In de 21e eeuw betekent “geletterdheid” dat we in staat zijn om zich aan te passen aan de steeds veranderende technologische middelen en dat mensen deze middelen kunnen gebruiken om meteen toegang te krijgen tot de benodigde en relevante informatie over een bepaald onderwerp. De vraag die hierbij moet worden gesteld is of de huidige traditionele onderwijsmethoden en omgevingen geschikt zijn voor het onderwijzen van deze vaardigheden.

Onze oplossing is de i3 leeromgeving: Ontdek hier wat we bedoelen onder i3